Debero - účetnictví


Ceník

Výše cen je závislá mimo jiné na následujících skutečnostech:

  • daňová evidence nebo účetnictví, množství dokladů
  • plátce nebo neplátce DPH
  • počet zaměstnanců
  • spolupráce se zahraničím
  • skladové hospodářství A/B

Ceny za poskytované služby jsou stanoveny:

  • paušálně – měsíčně či čtvrtletně
  • jednotkově – na základě odpracovaných hodin, počtu položek, v případě mzdové agendy se cena stanovuje za jednoho zaměstnance.
     

1. Daňová evidence

Neplátce DPH
Plátce DPH

 

2. Účetnictví

Neplátce DPH
Plátce DPH

 

Personalistika a mzdy

do 10 zaměstnanců
nad 10 zaměstnanců
ukončení zaměstnaneckého poměru a vystavení všech tiskopisů a dokladů

 

cena obsahuje i přihlášení a odhlášení zaměstnance, zpracování ELDP

 

3. Daňová přiznání

Daň z příjmu fyzických osob (DPFO) vč. přehledu pro OSSZ, ZP
Daň z příjmu právnických osob (DPPO) vč. příloh
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Souhrnné hlášení k DPH
Daň silniční za 1 vozidlo
        - za každé další vozidlo
Intrastat
Ostatní daně

 

4. Ostatní služby

Zpracování účetní směrnice
Jednání s orgány státní správy na základě plné moci (FÚ, OSSZ, ZP)
Administrativní práce (korespondence s úřady, atd.)
Rekonstrukce účetnictví
Účetní, daňové, ekonomické a investiční poradenství
Optimalizace daní
Zpracování smluv
Zprostředkování auditora, daňového poradce, právníka

 

13,- Kč/účetní případ, min. 500,- Kč/měsíc
16,- Kč/účetní případ, min. 500,- Kč/měsíc

 

 

18,- Kč/účetní případ, min. 1.500,- Kč/měsíc
20,- Kč/účetní případ, min. 1.500,- Kč/měsíc

 

 

180,- Kč/měsíc
150,- Kč/měsíc
200,- Kč/osobu

 

 

 

 

1.200,- Kč
2.500,- Kč
250,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
250,- Kč
individuálně

 

 

1.000,- Kč
400,- Kč/hodinu
150,- Kč/hodinu
individuálně
individuálně
individuálně
individuálně
zdarma

Soubory

Ceník služeb Debero s.r.o. 2011

Stáhnout